Regionaal onderzoek

Hier vindt u de resultaten van verdiepend onderzoek in de regio naar onderwerpen die van belang zijn voor de volksgezondheid. U leest hierin bijvoorbeeld welke doelgroepen belangrijk zijn; hoe een onderwerp samenhangt met andere factoren; en wat een gemeente kan doen om de volksgezondheid in positieve zin te beïnvloeden.

De onderzoeken waarin meerdere onderwerpen over een doelgroep zijn beschreven, staan onder Jeugd of Volwassenen/ouderen. Onder Thema's vindt u onderzoeken waarin een specifiek thema van meerdere kanten wordt belicht.

Onderzoeken die niet meer actueel zijn, kunt u inzien via de link naar het archief onderaan deze pagina.

Panelonderzoek

Naast verdiepend onderzoek voeren wij panelonderzoek uit met het GGD panel 'NOG beter weten'. In dit onderzoek komen o.a. actuele thema's en verdiepende vragen op de monitors aan bod. Voor meer informatie over het panel onderzoek en de resultaten klikt u op deze link.

Jeugd

Rapportage Kwetsbare gezinnen & gezondheid in de regio Noord- en Oost-Gelderland, 2023
Bijlage rapportage Kwetsbare gezinnen & gezondheid in de regio Noord- en Oost-Gelderland, 2023
E-magazine Mentale gezondheid van middelbare scholieren in de regio Noord- en Oost-Gelderland, 2023
E-magazine Resultaten Kindermonitor 2021
E-magazine Resultaten corona gezondheidsmonitor jeugd 2021
Infographics vaccinatiegraad kinderen (rijksvaccinatieprogramma) per gemeente, 2021
Psychische gezondheid van jongeren in Noord- en Oost-Gelderland, 2021 
Infographic psychosociale problemen bij kinderen, 2019
Infographic resultaten van de Kindermonitor, 2017
E-Magazine resultaten van de Kindermonitor, 2017
De aanpak van schoolverzuim doen we samen, 2017
Over gewicht bij Turkse en Nederlandse jeugd, 2016
Jeugdgezondheidszorg GGD Noord- en Oost-Gelderland, 2013

Volwassenen/ouderen

Infographic sociale eenzaamheid en participatie in Noord- en Oost-Gelderland, 2024
E-magazine sociale eenzaamheid en participatie in Noord- en Oost-Gelderland, 2024
Infographic corona gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen, 2022
E-Magazine corona gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen, 2022
Infographic Gezondheid en leefstijl van volwassenen en ouderen, 2021
E-Magazine Gezondheid en leefstijl van volwassenen en ouderen in beeld, 2021
Infographic Gezondheid en leefstijl van volwassenen en ouderen, 2017

Thema's

Corona

Rapportage Evaluatie Maatwerk Vaccinatietour, najaar 2021
Infographic Impact Corona (peiling 8, 4-11 november 2021)
Rapportage Impact Corona (peiling 8, 4-11 november 2021)
Rapportage verdiepend onderzoek vaccinatiebereidheid, juli 2021
Infographic Impact Corona - Mentale gezondheid en leefstijl (peiling 7, 18-24 mei 2021)
Infographic Impact Corona - Vaccineren (peiling 7, 18-24 mei)
Rapportage Impact Corona (peiling 7, 18-24 mei 2021)
Rapportage Coronapeiling Jeugd - 2 (8 - 19 maart 2021)
Infographic Coronapeiling Jeugd - 2 (8 - 19 maart 2021)
Factsheet kwetsbare groepen tijdens corona (update februari 2021)
Infographic Impact Corona (peiling 6, 2-7 februari 2021)
Rapportage Impact Corona (peiling 6, 2-7 februari 2021)
Factsheet kwetsbare groepen tijdens corona (update november 2020)
Infographic Impact Corona (peiling 5, 5-11 november 2020)
Rapportage Impact Corona (peiling 5, 5-11 november 2020)
Factsheet kwetsbare groepen tijdens corona
Rapportage literatuuronderzoek kwetsbare groepen tijdens corona
Infographic Impact Corona (peiling 4, 7-14 september 2020)
Rapportage Impact Corona (peiling 4, 7-14 september 2020)
Infographic Impact Corona (peiling 3, 16-23 juni 2020)
Rapportage Impact Corona (peiling 3, 16-23 juni 2020)
Infographic Impact Corona onder jeugd (peiling 18-29 mei 2020)
Rapportage Impact Corona onder jeugd (peiling 18-29 mei 2020)
Infographic Impact Corona (peiling 2, 23 april - 3 mei 2020)
Rapportage Impact Corona (peiling 2, 23 april - 3 mei 2020)
Infographic Impact Corona (peiling 1, 23-29 maart 2020)
Rapportage Impact Corona (peiling 1, 23-29 maart 2020)

Bevolking

Armoede en gezondheid, 2014

Gezondheid

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen, 2023
Kwetsbare ouderen, 2019
Psychische gezondheid van volwassenen in de regio Noord- en Oost-Gelderland, 2018
Depressiepreventie jongeren in de gemeenten Berkelland en Oost Gelre, 2013
Depressie bij jongeren, 2009
Depressie bij volwassenen, 2010
Eenzaamheid bij ouderen, 2007

Mobiliteitsbeperkingen bij ouderen, 2007

E-Magazine Seksuele gezondheid, 2017
Thermometer seksuele gezondheid regio Oost, 2014

Infectieziekten, 2013

Leefstijl

Feiten en meningen over roken, 2019
Bewegen, 2012
Roken, 2010
Alcoholgebruik bij jongeren, 2009
Overgewicht en leefstijl bij jongeren, 2009

Participatie

Rapportage Wmo toezicht Regio Noord- en Oost-Gelderland 2016-2018
Rapportage Wmo toezicht Regio Noord-Veluwe 2016-2018
Rapportage Wmo toezicht Regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe 2016-2018
Rapportage Wmo toezicht Regio Achterhoek 2018
Mantelzorg, 2014
Sociale participatie bij ouderen, 2012
Opvoedingsondersteuning, 2011
Jongeren met een ernstig of langdurig ziek gezinslid, 2010

Omgeving

Geurhinder in Gelderland en Overijssel, 2023
Geluidhinder in Gelderland en Overijssel, 2023
E-magazine Gezonde leefomgeving, 2018
Onderzoek naar de gezonde leefomgeving, 2017
Factsheet Gezonde leefomgeving, 2015

 

==> Archief