Gemeente Epe

Foto Epe.jpgVeluwe en IJssel

De gemeente Epe ligt prachtig op de Veluwe en naast de IJssel. De gemeente bestaat uit twee dynamische dorpen (Epe en Vaassen), twee kleinere dorpen (Emst en Oene) en enkele buurtschappen. Alle dorpen en buurtschappen hebben een eigen karakter.

Wonen en werken

Epe is een prettige gemeente om te wonen én te werken. De gemeente telt ruim 33.000 inwoners, een bloeiend verenigingsleven en veel voorzieningen. Enkele voorzieningen zijn: Sport- en Dorpscentrum Vaassen, de buitenpoli van het Gelre-Ziekenhuis in Epe, het Centrum voor Jeugd en Gezin, bibliotheken, Kulturhus Oene en Kulturhus Epe, diverse dorpshuizen, speeltuinen en veel plekken waar je kunt sporten. Verder staat Epe bekend als gemeente waar je prima kunt recreëren. We zijn dan een echte recreatiegemeente dat jaarlijks veel toeristen trekt.

Twee andere belangrijke sectoren zijn: de landbouw en de industrie. Kinderen kunnen in de eigen gemeente basisonderwijs en voortgezet onderwijs volgen.

Gezondheid

Het gezondheidsbeleid van de gemeente Epe richt zich op het versterken van een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving. De gemeente werkt daarom actief aan de volgende gezondheidsprojecten en gezondheidsprogramma’s:

  • Kansrijke Start (een gezonde start van de allerjongsten en hun ouders)
  • JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht)
  • Rookvrije Generatie
  • Gezond In De Stad (het landelijke programma om gezondheidsverschillen te verkleinen)

De gemeente werkt bovendien nauw samen met GGD NOG, Vérian, Centrum voor Jeugd en Gezin, welzijnsstichting Koppel-Swoe, lokale huisartsen, buurtsportcoaches en diverse andere organisaties en personen die zich inzetten voor de gezondheid van onze inwoners. Wat inhoudt: de gezondheid van de inwoners beschermen en bevorderen.

Meer informatie

Cijfers over de gezondheid van onze inwoners (uit monitors van de GGD en landelijke bronnen) vindt u achter het tabblad Cijfers bovenaan deze pagina. En zie voor meer informatie over de gezondheid van de inwoners van onze gemeente de links in de blokken hieronder.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website.