Gemeente Winterswijk

Foto Mondriaan WinterswijkDe gemeente Winterswijk ligt in het oosten van de Gelderse Achterhoek en telt ongeveer 29.000 inwoners. Winterswijk heeft een centrumfunctie voor de regio en heeft veel voorzieningen zoals een theater, muziekschool, station en een streekziekenhuis met huisartsenpost. In het gezellige centrum kunt u winkelen, op een terrasje zitten en lekker eten bij een van de vele restaurants. Een groot landschappelijk buitengebied, dat is benoemd tot Nationaal Landschap, nodigt uit tot het maken van mooie fiets- en wandeltochten.
Winterswijk is een fijne plaats om te leven. De inwoners zijn gastvrij en gemoedelijk en er is een sterke sociale infrastructuur. Het 'noaberschap' en het rijke verenigingsleven dragen hieraan in grote mate bij. Ook heeft Winterswijk  een actief ondernemersklimaat, een hoge mate van ambachtelijk vakmanschap en een groot aantal innovatieve bedrijven.

Beste Gezondheidsbeleid

Winterswijk heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in het gezondheidsbeleid. Door programma’s GKGK (Gezonde kinderen in een Gezonde Kindomgeving) en Gezonde Slagkracht is sterk ingezet op het bevorderen van een gezonde leefstijl bij de inwoners. Dit heeft in 2013 geleid tot de prijs ‘Beste gezondheidsbeleid van Nederland’.

“In Winterswijk zijn we al een aantal jaren bezig om binnen de bestaande kaders het sociaal domein te hervormen. Wij vinden het belangrijk dat al onze inwoners zoveel mogelijk op eigen kracht mee kunnen doen aan de samenleving en dat onze kinderen veilig kunnen opgroeien. Waar mensen dit niet kunnen, bieden we ondersteuning gericht op zelfredzaamheid. We spelen in op initiatieven en waarderen en stimuleren actieve deelname van inwoners”.

In de afgelopen tijd  zijn verschillende samenwerkingsvormen tot stand gekomen, zoals de Post en het Ondersteuningsteam. De Post is in Winterswijk de toegang tot de zorg en hulpverlening. Inwoners kunnen met al hun vragen op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien terecht bij de Post.

Cijfers over de gezondheid van de inwoners van de gemeente (uit monitors van de GGD en landelijke bronnen) vindt u achter het tabblad Cijfers boven aan deze pagina. Informatie over de gezondheid van de inwoners van de gemeente vindt u via de links in de blokken hieronder.

Voor algemene informatie kunt u terecht op de website van de gemeente.