Gemeente Brummen

Brummen gemeentehuis

De gemeente Brummen ligt in het hart van de provincie Gelderland, tussen de Veluwe en de rivier de IJssel. Een prachtige gemeente met veel variatie. In de gemeente Brummen wonen in totaal ruim 21.000 inwoners. De meesten daarvan wonen in Eerbeek. Van oudsher is Eerbeek een belangrijk centrum voor de papierindustrie en een bekende verblijfplaats voor vakantiegangers. Het gemeentehuis staat in Brummen, de tweede grote kern van de gemeente. Daarnaast is er nog een aantal kleinere dorpen en buurtschappen: Empe, Hall, Leuvenheim, Oeken, Tonden, Voorstonden, Cortenoever en Broek.

Toekomstgericht

De gemeente Brummen kijkt met veel ambitie naar de toekomst. Zo heeft de gemeente samen met inwoners en ondernemers een nieuwe integrale toekomstvisie gemaakt. Het denken over duurzaamheid, de zorg voor elkaar en de veranderende rol van de overheid in onze lokale samenleving spelen een belangrijke rol in deze visie. De toekomstvisie 'Innoveren met oude waarden' zet de stip op de horizon van 2030 en geeft de koers aan die we de komende jaren als inwoners, ondernemers en gemeente willen volgen.

Samen goed voor elkaar

Samen goed voor elkaar is de campagne van de gemeente die we samen invullen met onze lokale maatschappelijke partners, zoals Vérian, Riwis, GGD en SWB. Er gaat veel veranderen in de zorg. Met deze campagne wil de gemeente alle inwoners informeren over die veranderingen en oproepen om mee te helpen. Want iedereen kan helpen, zo hebben we het samen goed voor elkaar! De zorg werd tot nu toe vaak vanuit de landelijke overheid geregeld, maar vanaf 1 januari 2015 worden de gemeentes verantwoordelijk en daarmee de zorg dichter bij de de burger georganiseerd. 'Decentraliseren' heet dat. Tegelijkertijd gaan we het ook ánders organiseren dan vroeger. Het is de bedoeling dat mensen mee - blijven - doen in de maatschappij.

Cijfers over de gezondheid van de inwoners van de gemeente (uit monitors van de GGD en landelijke bronnen) vindt u achter het tabblad Cijfers boven aan deze pagina. Informatie over de gezondheid van de inwoners van de gemeente vindt u via de links in de blokken hieronder.

Voor algemene informatie kunt u terecht op de website van de gemeente.