Gemeente Nunspeet

NunspeetDe gemeente Nunspeet bestaat uit de kernen: Nunspeet, Elspeet, Vierhouten en Hulshorst. Vanwege de ligging op de Noordwest-Veluwe - op de scheiding van het bosrijke Veluwemassief en het Veluwemeer - is de gemeente Nunspeet al lange tijd in trek bij recreanten. De gemeente is trots op deze bijzonder mooie leefomgeving die mensen uitnodigt om te bewegen en te genieten van de buitenlucht.

Sociale visie

Welzijn vinden wij belangrijker dan welvaart. Het zelforganiserend vermogen van onze bewoners groeit en vrijwilligers bepalen in belangrijke mate de vitaliteit van de kern, wijk of buurt. Onze ambitie is om over voldoende en gemakkelijk bereikbare sport-, zorg- en onderwijsvoorzieningen te beschikken en de basismobiliteit in de kernen goed af te stemmen door onder andere vrijwilligersvervoer. In alle vier de kernen wordt eraan gewerkt om zowel starters, jonge doorstromers en senioren die dat willen in hun eigen dorp te laten blijven wonen door voldoende betaalbare en passende (doelgroepbrede) koop- en huurwoningen te creëren. Wij willen ernaar toe dat oudere generaties het dorp niet uit hoeven als zij hulpbehoevend worden en er door een uitgekiende woningbouw ook plaats is voor jongere generaties. Hierdoor wordt een evenwichtige bevolkingsopbouw gewaarborgd.

Cijfers over de gezondheid van de inwoners van de gemeente (uit monitors van de GGD en landelijke bronnen) vindt u achter het tabblad Cijfers boven aan deze pagina. Informatie over de gezondheid van de inwoners van de gemeente vindt u via de links in de blokken hieronder.

Voor algemene informatie kunt u terecht op de website van de gemeente.