Gemeente Doetinchem

Fietsbrug richting centrum over de Oude IJsselDoetinchem is een middelgrote gemeente met 56.000 inwoners en ligt in het westen van de regio Achterhoek. Gemeente Doetinchem is de meest stedelijke en compacte gemeente van deze regio. In de stad Doetinchem zijn de meest gebruikelijke (regionale) voorzieningen te vinden. In het noordwesten van de gemeente ligt het dorp Wehl en in het zuidoosten het dorp Gaanderen.

De gemeente is zeer groen, oorspronkelijk gebouwd op de zandduinen van het riviertje de Oude IJssel. Dit riviertje splitst de stad Doetinchem in het oude gedeelte en het relatief nieuwe gedeelte. In het nieuwe gedeelte vestigen zich vooral nieuwkomers van buiten Doetinchem. Techniek en zorg leveren de meeste werkgelegenheid in de gemeente.

De gemeente Doetinchem kent alle problematiek van de grote stad, maar dan op kleinere schaal. De gezondheidsrisico’s verschillen van dorp tot wijk. Daar willen wij gericht op investeren. Onderzoek naar de leefstijl van mensen wijst uit dat de landelijke aandachtspunten ook onze lokale aandachtspunten zijn. Het gaat hierbij om overgewicht, diabetes, depressie, roken en schadelijk alcoholgebruik. Bij jongeren en risicogroepen is er tevens een verhoogd risico op de seksuele ongezondheid.

Aandacht voor een gezonde leefstijl alleen vinden wij echter niet voldoende. Volksgezondheid is gerelateerd aan andere sectoren: wonen, werken, onderwijs, recreatie en sport, veiligheid, milieu en verkeer. Dat betekent een integrale aanpak. De aanpak voor het hele sociale domein is verwoord in ons beleid “Met elkaar, voor elkaar”. In elke wijk of dorp zijn vanaf 2015 teams van buurtcoaches werkzaam. Zij zijn de generalisten die op ondersteuningsvragen van inwoners in gaan, ongeacht het levensdomein. Buurtcoaches doen dat niet alleen. Zij werken samen met professionals uit verschillende sectoren vanuit het wijknetwerk.

Cijfers over de gezondheid van de inwoners van de gemeente (uit monitors van de GGD en landelijke bronnen) vindt u achter het tabblad Cijfers boven aan deze pagina. Informatie over de gezondheid van de inwoners van de gemeente vindt u via de links in de blokken hieronder.

Voor algemene informatie kunt u terecht op de website van de gemeente.