Gemeente Ermelo

ErmeloErmelo is gezond en vitaal. De gemeente is aantrekkelijk voor bedrijven en instellingen waaronder van oudsher de zorginstellingen en de militaire instellingen. Ermelo is groen en dorps en kent een rijk kerkelijk en verenigingsleven. Ermelo is daarnaast een gemeente die veel te bieden heeft voor recreanten en toeristen. Ermelo prijst zich gelukkig dat dit alles kan in een prachtige natuurlijke omgeving, met een Randmeer aan de westkant en bossen, weilanden en heidevelden aan de overige zijden. Ermelo kent op haar grondgebeid tal van monumentale panden en archeologische monumenten.

De mens centraal

Ermelo is onderdeel van de samenleving en kent dus de dynamiek die de huidige maatschappij kenmerkt. Ermelo beseft daarbij echter dat huizen, wegen, parken en water weliswaar belangrijk zijn, maar dat de mens zelf het belangrijkste is. De mens, die zijn of haar leven leeft en vorm geeft, met eigen normen, middelen, opvattingen en gedragingen. Centraal staat het welbevinden van de mensen. Het beleid, op welke vlak dan ook, wordt steeds opnieuw geijkt aan de volgende vraag: voldoet het beleid nog aan de vraag van de eigen inwoners maar ook van toevallige passanten. Kernbegrippen bij de beleidsontwikkeling zijn: de menselijke maat, het dorpse karakter, elkaar ontmoeten, identiteit, betrokkenheid en het groene karakter van Ermelo.

Ermelo kent belangrijke professionele zorginstituten en bedrijvigheid, die kwaliteit uitstralen, maar wel in een gemoedelijke sfeer. Daarvoor zijn vele “helpende handen” nodig, en die zijn er ook. Naast werknemers zijn ook vele vrijwilligers actief. Daarmee levert iedere individuele burger of bezoeker van Ermelo een bijdrage aan de vitaliteit van de samenleving.

Kortom: Ermelo is een prachtige gemeente om te wonen, te werken of te recreëren.

Cijfers over de gezondheid van de inwoners van de gemeente (uit monitors van de GGD en landelijke bronnen) vindt u achter het tabblad Cijfers boven aan deze pagina. Informatie over de gezondheid van de inwoners van de gemeente vindt u via de links in de blokken hieronder.

Voor algemene informatie kunt u terecht op de website van de gemeente.